ANBI status en gegevens van de Stichting ACG

 • Begindatum ANBI: 01 januari 2009
 • Begindatum Cultuur ANBI: 01 januari 2012
 • Het RSIN nummer: 8167.15.579
 • Postadres: Weidsteeg 1, 4102AA Culemborg Nederland
 • E-mailadres: info@acg.nu


  De Stichting stelt zich ten doel om de beoefening van het gregoriaans te bevorderen en de bestudering ervan te stimuleren. Zij doet dit zonder enige binding aan een kerkgenootschap. Om dit doel te bereiken onderneemt de stichting de volgende activiteiten.

  Het uitgeven van het Tijdschrift voor Gregoriaans: viermaal per jaar. Onderwerpen:

 • bestudering van handschriften t.b.v. de uitvoeringspraktijk
 • bespreking van gezangen m.b.t. inzicht in en begrip van de esthetiek van het gregoriaans
 • interviews met belangwekkende personen op het gebied van gregoriaans
 • bestudering van ontwikkelingen op kerkmuzikaal gebied, in het bijzonder de liturgie
 • aandacht voor nieuwe ontwikkeling ivm de concertpraktijk op het gebied van gregoriaans
 • nieuws en agenda m.b.t. belangwekkende activiteiten en in de media
 • bespreking van nieuwe uitgaven

 • Het organiseren van studiebijeenkomsten onder auspiciën van de Gregoriaanse Academie

  De Gregoriaanse Academie is de plek waar liefhebbers van het gregoriaans hun kennis kunnen verdiepen en verrijken. Drie keer per jaar wordt een kenner uitgenodigd om een hele studiedag te vullen met een lezing/workshop rond een thema waar zij/hij in gespecialiseerd is. Zo hebben in het verleden experts als Hendrik Van den Abeele, Ike de Loos, Cees Pouderoyen, Louis Krekelberg, Jan Boogaarts en Marcel Zijlstra een dag verzorgd.

  Naast het verdiepen van kennis wordt een en ander regelmatig in de praktijk gebracht door samen te zingen. Daarnaast is er ook ruimte voor debat; zo kan met de uitwisseling van gedachten en meningen, kennis en inzicht gestimuleerd worden.

  Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: A.K.J. Zielhorst
 • Secretaris: S.J.M. Bol (ad interim)
 • Penningmeester: S.J.M. Bol
 • Lid: J.M.C. van der Grinten

 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  Het beleidsplan van 2016-2020 kunt u hier downloaden.
  De staat van baten en lasten van de ACG over 2015 kunt u hier downloaden.