Gregoriaans zingen met kinderen

Aan de hand van het werkboek liet Wilko de academieleden zien hoe je kinderen, die vaak nog niet of nauwelijks gregoriaans gehoord hebben, enkele basiselementen kunt bijbrengen. Daarnaast zijn de lessen er op gericht om interesse te wekken om meer gregoriaans te gaan zingen. Binnenkort verschijnt een uitgebreider artikel over deze academiedag in het Tijdschrift voor Gregoriaans. Voor meer informatie over en/of aanschaf van het boek: wilko.brouwers@iae.nl