De Stichting ACG wil de beoefening van het gregoriaans bevorderen, en de bestudering ervan stimuleren. Daarbij maakt de ACG gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent het gregoriaans als gevolg van handschriftenonderzoek. Tegelijkertijd beijvert de ACG zich voor het gebruik van het gregoriaans als liturgische zang, ook in nieuw ontwikkelde liturgische vormen. Daarbij zijn er geen specifieke kerkelijke bindingen.

Het bestuur van ACG bestaat uit:

Anthony Zielhorst, voorzitter
Servy Bol, secretaris ad interim
Servy Bol, penningmeester
Hanneke van der Grinten, lid

De website wordt bijgehouden door Thomas Op de Coul.