Redactioneel september 2014: Jaargang 39

Geachte abonnee,

De dagen worden weer korter en voor de redactie van het Tijdschrift voor Gregoriaans luidt het verschijnen van het septembernummer definitief een nieuw seizoen in. Het wordt herfst. Deze keer echter zal het wat later worden voordat u het Tijdschrift kunt lezen. Door verschillende omstandigheden is het verzamelen van kopij deze keer wat vertraagd; vandaar deze uitweg.

In november willen we een dubbelnummer uitbrengen dat samenvalt met de vierde editie van dit jaar. Het volgende nummer zal - als goedmakertje - dikker zijn dan gebruikelijk. Van sommige rubrieken zult u twee bijdragen kunnen lezen zoals de 'hebdomada' en ook hebben we dan twee interviews voor u in petto. Ook zullen we starten met een nieuwe rubriek die de voorlopige werktitel: 'Gregoriaans voor beginners' heeft.

We hopen dat onze oplossing u niet teveel zal ontrieven en dat met het uitstel van het herfstnummer we ook de zomer nog een beetje kunnen verlengen. Daarnaast willen we graag van u weten of u een papieren tijdschrift nog steeds weet te waarderen in dit digitale tijdperk. Zo af en toe speelt ook bij ons de discussie of we via internet moeten publiceren of bij het papier moeten blijven. Graag willen we u bij deze overweging betrekken.